Ümarpiilarid

3 x 1,4m x 3m

Täna on ümarpiilar kõrvuti tavapiilariga kesklinna kontekstis Balti riikide suurimaks välimeedia formaadiks. Seestvalgustatud ümarpiilarid on suunatud autojuhtidele, ühistranspordiga reisijatele ja jalakäijatele ning ükski muu formaat ei ole nähtavuse ja esinemissageduse seisukohast tõhusamaks osutunud. Teie sõnumi maksimaalseks edastamiseks oleme nad paigaldanud väljakutele, olulisimatele ristmikele, bussipeatuste juurde, kõnniteedele ja paljude muude avalike kohtade lähedusse.

Seestvalgustatud ümarpiilareid võib leida Tallinnas.