Suurtahvlid

4,2m x 2m

Suurtahvlid on Clear Channeli kõige suurema levikuga reklaamformaat Eestis. Täna suudame pakkuda reklaamtahvleid KAHETEISTKÜMNES linnas. Nimetatud formaat katab antud linnades kõige olulisemaid teid ja liiklussõlmi ja ühistarnspordiliine. Kiire majandusareng on toonud endaga kaasa kiiresti kasvava autode hulga, ning seetõttu veedavad inimesed liiklusummikutes üha rohkem aega. Suurtahvlite abil on võimalik väga efektiivselt jõuda ratastel auditooriumini, kuna antud formaat asub autoga liikleja suhtes silmade kõrgusel. Samuti on suurtahvel populaarne formaat erilahenduste läbiviimisel.

Linnad, kus on esindatud suurtahvli formaat: Tallinn, Tartu, Narva, Valga, Haapsalu, Võru, Kuressaare, Rakvere, Viljandi, Kohtla-Järve, Jõhvi ja Sillamäe.