Tootmise tehnilised tingimused

Plakatite tootmiseks vajalikud tehnilised tingimused.

Inglise keeles (in English).